Byggprosjekter

Flatåsen, 8 boliger, Drøbak.

Høre skole, Vang i Valdres.

Sogstikollen, enebolig, Drøbak.

Feierbakken, enebolig, Son

Øygarden, enebolig, Ø. Slidre

Vasettlia, hytte, V. Slidre

 
Oppågarden, restaurering av gml. huset, Vang.

Planprosjekter

Vestby Næringspark Øst. 1200 da Næringsareal for Vestby Næringsselskap

Vestby Hyttepark, reguleringsplan.

Fossebakken hyttefelt, reguleringsplan, Filefjell.

Holtberget, næringsareal (marina), Frogn. Reguleringsplan.